[Japanese]

 
CONTENTS
MSJ Plenary Speakers

Plenary speakers at the biannual meetings of the Mathematical Society of Japan are listed below.

MSJ Geometry Section plenary speakers

1987 spring Atsushi Kasue
1987 autumn Akito Futaki, Ryoichi Kobayashi
1988 spring Tetsuya Ozawa, Koji Cho
1988 autumn Hirotaka Fujimoto, Takao Yamaguchi, Osamu Kobayashi
1989 spring Kenji Fukaya, Kazufumi Nakajima, Hiraku Nakajima
1989 autumn Yoshihiro Ohnita, H. Karcher
1990 spring Akito Futaki, Hiroyuki Tasaki
1990 autumn Kazuyoshi Kiyohara, U. Simon
1991 spring Masaru Takeuchi
1991 autumn Takashi Tsuboi, Masahiko Kanai
1992 spring Norihito Koiso, Akira Fujiki, S. Rosenberg
1992 autumn Yukio Otsu, Y.L. Xin
1993 spring Tomoyoshi Yoshida, Kazuo Akutagawa, Masaaki Umehara and Kotaro Yamada
1993 autumn Reiko Miyaoka, Toshiki Mabuchi
1994 spring Tadashi Nagano, Ryoichi Kobayashi, M. Guest
1994 autumn Yoshiaki Maeda, Hiroo Naitoh, Takashi Shioya
1995 spring Masaaki Umehara and Kotaro Yamada, Norio Ejiri, Shin Nayatani
1995 autumn Kaoru Ono, Gen-ichi Oshikiri, O. Kowalski
1996 spring Hideki Omori, Kunio Sugahara, Kazumi Tsukada, Keizo Yamaguchi
1996 autumn Hiroyasu Izeki, Koji Fujiwara, Yoshimasa Nakamura
1997 spring Shigetoshi Bando, Hiraku Nakajima, M. Cahen
1997 autumn Yasuyuki Nagatomo, Shin Kato, Tohru Morimoto
1998 spring Reiko Aiyama, L. Weng, Takao Yamaguchi
1998 autumn Motoko Kotani, F. Burstall, Katsuya Mashimo
1999 spring Masahiko Kanai, Tomotada Ohtsuki, Osamu Kobayashi, Seiichi Udagawa
1999 autumn Takao Yamaguchi, Kaoru Ono, Jin-ichi Itoh, Yoshinobu Kamishima, G. Toth [cancelled]
2000 spring Yoshihiko Suyama, Yoshihisa Kitagawa, Hiroshi Konno
2000 autumn Takeo Ohsawa, Sadayoshi Kojima, Miyuki Koiso, Yasuhiro Nakagawa
2001 spring T. Ratiu, Yoshio Agaoka, Hideya Hashimoto
2001 autumn Reiko Miyaoka, Takashi Otofuji, Shin Nayatani
2002 spring Nobuhiro Innami, Nobuhiro Honda, Atsushi Fujioka
2002 autumn Hajime Tsuji, Kazuyoshi Kiyohara, Ryushi Goto
2003 spring Manabu Akaho, T. Zamfirescu
2003 autumn Hiroyuki Kamata, Toshiyuki Kobayashi
2004 spring Masashi Ishida, Jun O'hara, Yukio Otsu, Qing-Ming Cheng
2004 autumn Seiichi Kamada, Shin Nayatani, Hiroshi Tamaru, Katsutoshi Yamanoi
2005 spring A.T. Huckleberry, Atsushi Katsuda
2005 autumn Hiroshi Ohta, Hironori Kumura, Ryushi Goto, Seiki Nishikawa
2006 spring G. Thorbergsson, Koji Fujiwara, Tatsuya Tate, Sumio Yamada
2006 autumn Takashi Shioya, Toshiki Mabuchi, Hiroshi Iritani, Koichi Nagano
2007 spring Hajime Ono, Takeo Nishinou, Keizo Hasegawa
2007 autumn Shigeyuki Morita, M. MicallefCKazushi Ueda
2008 spring Ken-ichi Yoshikawa, Kentaro Saji, Yoshikata Kida, Kawakubo Satoshi
2008 autumn Kazuo Habiro, C. Boyer, Shin-ichi Ohta, Takashi Sakai
2009 spring Shimpei Kobayashi, Yasuyuki Nagatomo, Masanori Morishita, Katsuhiro Moriya
2009 autumn Ko Honda, Yoshikata Kida, Naoyuki Koike, Yuichi Nohara
2010 spring Naoya Ando, Fuminori Nakata, Yuji Sano
2010 autumn Kazuo Akutagawa, Nobuhiro Honda, Jun-ichi Inoguchi, Hiroshi Iritani
2011 spring [cancelled] Yuri Chekanov, Nigel Hitchin, Shouhei Honda, Masaki Tsukamoto
2011 autumn Shouhei Honda, Katrin Leschke, Shin-ichi Ohta, Masaki Tsukamoto
2012 spring Hiroshi Iriyeh, Tosiaki Kori, Takashi Kurose, Kyoji Saito
2012 autumn Atsushi Kasue, Ken'ichi Ohshika, Toshihiro Shoda, Yukinobu Toda
2013 spring Hiroshi Matsuzoe, Wayne Rossman, Makiko Sumi Tanaka, Jeff Viaclovsky
2013 autumn Shoichi Fujimori, Hisashi Kasuya, Toshitake Kohno, Katsutoshi Yamanoi
2014 spring Kei Funano, Yu Kawakami, Tatsuya Tate
2014 autumn Osamu Ikawa, Takumi Yokota, Shin-ichi Oguni
2015 spring Nozomu Matsuura, Wenjiao Yan, Yuji Odaka, Ayato Mitsuishi
2015 autumn Hiroshi Iritani, Osamu Saeki, Masato Mimura, Tomohiro Fukaya
2016 spring J.-H. Eschenburg, Hiraku Nozawa, E. Fried, Asuka Takatsu
2016 autumn Teruhiko Soma, Shigeharu Takayama, Kei Kondo, N. Gigli, Satoshi Ishiwata
2017 spring Atsufumi Honda, Yu Kitabeppu, Takayuki Okuda
2017 autumn Osamu Kobayashi, Makoto Sakuma, Yasufumi Nitta, Kota Hattori
2018 spring Ryokichi Tanaka, Hirofumi Sasahira, Hideki Miyachi
2018 autumn Shouhei Honda, Yosuke Morita, Tomoyuki Hisamoto, Hajime Fujita
2019 spring Yuji Odaka, Yasushi Homma, Hiroaki Ishida

MSJ 50th Anniversary plenary speaker:

1996 autumn Shoshichi Kobayashi

2014 Geometry Prize plenary speakers (joint with Topology) -- in honour of the 2014 recipient, Professor Masatake Kuranishi --

2014 autumn Ryushi Goto, Kimio Miyajima

MSJ "Kikaku Tokubetsu Kouen" plenary speakers:

1997 spring Seiki Nishikawa
1997 autumn Ichiro Satake
1998 spring Toshikazu Sunada
1998 autumn James Eells
1999 spring Atsushi Kasue
1999 autumn Katsuhiro Shiohama
2000 spring Katsuei Kenmotsu
2000 autumn Soji Kaneyuki
2001 spring Mikio Furuta, Takashi Sakai
2001 autumn Makoto Sakai, Mitsuhiro Shishikura
2002 spring Hajime Tsuji
2002 autumn Takashi Tsuboi
2003 spring Hajime Sato
2003 autumn Hiraku Nakajima
2004 spring Yoshiaki Maeda
2005 spring Takao Yamaguchi
2006 spring Toshikazu Sunada
2007 spring Kazuo Akutagawa
2008 spring Akito Futaki
2009 spring Tsuyoshi Kato
2010 spring Masaaki Umehara
2011 spring [cancelled] Miyuki Koiso
2012 spring Miyuki Koiso
2013 spring Toshiki Mabuchi
2014 spring Takashi Shioya
2015 spring Nobuhiro Honda
2016 spring Qing-Ming Cheng
2017 autumn Hiroshi Ohta
2018 autumn Shin Nayatani

MSJ 70th Anniversary "Kikaku Tokubetsu Kouen" plenary speaker:

2016 autumn Kenji Fukaya

MSJ plenary speakers:

1987 spring Toshikazu Sunada, Tetsuji Miwa
1987 autumn Tetsuji Miwa, Michio Jimbo, C.T.C. Wall
1988 spring Kazuya Kato, Hiroshi Umemura
1988 autumn Shigefumi Mori, Yujiro Kawamata, F. Hirzebruch
1989 spring Yoichi Miyaoka, I.M. Gel'fand
1989 autumn Shinzo Watanabe, Akihiro Tsuchiya
1990 spring Hiroshi Matano, B.M. McCoy
1990 autumn Tetsuji Shioda, N.R. Wallach
1991 spring Morihiko Saito, Tomio Kubota
1991 autumn Akihiro Tsuchiya, J. Kim, S.T. Yau
1992 spring Haruzo Hida, Kazuhiko Aomoto
1992 autumn Shoichiro Sakai, M. Gromov
1993 spring Shigeo Kusuoka, P.L. Lions
1993 autumn Kunio Sugimura, I.R. Shafarevich
1994 spring Kenji Fukaya, Tadao Oda
1994 autumn Hitoshi Ishii, Daisuke Fujiwara
1995 spring Mitsuhiro Shishikura, Hiroyuki Yoshida
1995 autumn Shigeru Mukai, Shigeyuki Morita
1996 spring Shuji Saito, Takeo Ohsawa
1996 autumn Kazuhiko Aomoto, Yasutaka Ihara
1997 spring Hitoshi Arai, Toshitake Kohno
1997 autumn Nakamura, Tamagawa, Mochizuki, G. Debreu
1998 spring Tohru Ozawa, Masayasu Mimura
1998 autumn Mikio Furuta, A. Baker
1999 spring Toshiyuki Kobayashi, Reiko Miyaoka
1999 autumn Yoshikazu Giga, Masatoshi Noumi
2000 spring Hiraku Nakajima, Y. Eliasberg
2000 autumn Gen Nakamura, Tadahisa Funaki
2001 spring Tsuyoshi Saito, Masaki Kashiwara
2001 autumn Atsushi Moriwaki, Kenji Fukaya
2002 spring Yasuyuki Kawahigashi, Masatoshi Fukushima
2002 autumn Yasumasa Nishiura, Toshiki Mabuchi
2003 spring Tomotada Ohtsuki, Minoru Wakimoto
2003 autumn Susumu Ariki, Takayuki Oda
2004 spring Takashi Shioya, Kenji Tanishima
2004 autumn Toshio Arai, Iku Nakamura
2005 spring Takeshi Tsuji, Kaoru Ono
2005 autumn Kaoru Ono, Kazuya Kato
2006 spring Takuro Mochizuki, Hideo Kozono
2006 autumn Hiroshi Isozaki, Akimichi Takemura
2007 spring Kenji Nakanishi, C. Deninger
2007 autumn Tadahisa Funaki, R. Schoen
2008 spring Hideo Takaoka, Yujiro Kawamata
2008 autumn Masanao Ozawa, Takashi Tsuboi
2009 spring Narutaka Ozawa, Hideo Nagai
2009 autumn Kenji Yajima, Akito Futaki
2010 spring Osamu Iyama, Katsunori Iwasaki
2010 autumn Masaki Izumi, Seiji Ukai
2011 spring [cancelled] Atsushi Shiho, Hiraku Nakajima
2011 autumn Atsushi Shiho, Hiraku Nakajima
2012 spring Shin-ichi Ohta, Akito Futaki, Masaaki Umehara
2012 autumn Mitsuhiro Nakao, Kengo Hirachi
2013 spring Masayuki Asaoka, Yoshihiro Tonegawa
2013 autumn Masato Tsujii, Toshio Oshima
2014 spring Yukinobu Toda, Noriko Mizoguchi
2014 autumn Hideo Kozono, Ken'ichi Ohshika
2015 spring Ken-ichi Kawarabayashi, Mikhail Kapranov
2015 autumn Koji Fujiwara, Hisashi Okamoto
2016 spring Hiroshi Iritani, Mikiya Masuda
2016 autumn Shigeyuki Morita, Shigefumi Mori
2017 spring Tomoyuki Abe, Toshiaki Shoji
2017 autumn Tomoyuki Arakawa, Yoshio Tsutsumi
2018 spring Yoshikata Kida, Takao Yamaguchi
2018 autumn Hirofumi Osada, Yuji Tachikawa
2019 spring Yasunori Maekawa, Shyuichi Izumiya

Copyright © 2006 Mathematical Society of Japan Geometry Section. All Rights Reserved.